info

Sockenrådets arbetsgrupp för fiber inom Vittaryds Socken har kommit igång med sitt arbete. Efter att det kommit in över 100 förhandsanmälningar om intresse att ansluta sig till ett fibernät som omfattar hela Vittaryds socken, så har ”Fibergruppen” beslutat att starta upp arbetet med inhämtning av faktauppgifter. De faktauppgifter som behövs för att kunna genomföra den tänkta installationen är ganska omfattande. Vi har mycket hjälp av Bolmsö Fibergrupp som har kommit långt i sin planering och där vi får råd och synpunkter på vad som skall göras. Det är t.ex. att vi inte ”tappar” bort någon fastighet i gränsområdena mot andra byar utan har ett samarbete över sockengränserna runt oss. Att fibernätet byggs enligt de kvalitetsnormer som bl.a. Telia upprättat. Att fibernätet skall vara ”öppet” så du som kund kan köpa de tjänster du önskar från olika leverantörer av TV, telefon och data.

 För att få en så hög anslutningsgrad som möjligt av fastigheter, både permanenta och sommarstugor, kommer Fibergruppen att dela in Vittaryds Socken i ett visst antal arbetsområden. Där vi har kontaktpersoner som ansvarar för att inte någon fastighet ”glöms bort”. Vi kommer också att genomföra ”operation dörrknackning”, detta för att informera fastighetsägarna om vilka möjligheter det skapar med fiberuppkoppling. När hela Vittaryd Socken är bearbetad och vi vet att alla fått informationen och möjligheten att ansluta sig, kommer vi att rita upp tänkta anslutningssträckor. Med detta underlag kan vi börja begära in offerter från olika leverantörer för att få ett komplett fibernätsystem.

När vi har kommit så långt, då har vi ett pris på vad det kostar att ansluta sig till fibernätet. För att kunna starta upp själva byggandet av fibernätet måste det skrivas ett bindande kontrakt med alla fastighetsägare, det måste också göras överenskommelser och skrivas kontrakt med alla markägare där fibern skall grävas ned.

Det är tre huvuduppgifter för Fibergruppen,

Att begära in offerter från olika företag för att installera och driva fibernätet.

Att skriva avtal med er som användare/köpare av fibernätet.

Att förhandla fram rättigheter och skriva avtal med markägare där fibern kommer att grävas ned.

Sockenrådet/ Fibergruppen hoppas att det skall bli så många som ansluter sig till fibernätet att vi kan genomföra detta inom hela Vittaryds socken till en ekonomiskt acceptabel kostnad, ju fler vi blir desto större möjligheter till lägre kostnad för alla.

Sockenrådet/ gm. Fibergruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 okt 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)